Vinterförvaring – CRADO båtstöttor

 

Prisvärda stöttor säljes hos Tackel & Tåg Skeppsholmen
Prisvärda stöttor säljes hos Tackel & Tåg Skeppsholmen

 

Crado Segelbåtsstöttor & Motobåtsstöttor – Klicka här för att komma till webbshopen

Segelbåtstöttor

Grundprincipen för uppställning av en segelbåt är att kölen skall vila på en kölpallning. Vi rekommenderar en robust pallning av trävirke eller liknande som i princip klarar hela båtens last. Gärna utbredd under hela kölen för att få en bra fördelning av

Klicka på tabellen för att se dessa i Webbshopen
Klicka på tabellen för att se dessa i Webbshopen

trycket mot marken. Båten mår bäst om man undviker för stora punktlaster ifrån stöttorna.

En segelbåt skall ha minst 6 st stöttor. För båtar över 10m rekommenderar vi 8 st stöttor. Antalet stöttor beror också på enskilda förhållanden. Har man en uppställningsplats som är utsatt för mycket vind, masten kvar på vintern eller en täckställning som fångar mycket vind kan det finnas anledning att använda fler stöttor än nedan rekommendation. Efterjustering under vintern kan komma att behövas beroende på olika markförhållanden.

Tänk på att täckställningen inte skall förankras i stöttorna. Även om risken är liten så finns det en möjlighet att vid en storm få problem med att stöttorna rör på sig om tex presenningen har blåst sönder. De flesta försäkringsbolag har dessutom det som ett villkor i sina försäkringar att täckmaterial inte får förankras i stöttor och vaggor.

0-10 m          6 stöttor

10-13            6-8 stöttor

13-16            8-10 stöttor

>16               12 stöttor

Har man långa överhäng framåt eller bakåt kan det även vara bra med en stävstötta. Det finns en speciell V formad topplatta, CT2.

Stöttorna finns i 7 modeller för upp till ca 2,5m djupgående. Rätt storlek av stötta beror förutom av kölens djup och kölpallningens höjd även på skrovets form. Nedanstående lista är enbart en tumregel för ett normalt deplacerande segelbåtar med ca 10cm kölpallning.

Motorbåtstöttor

Huvudprincipen vid uppställning av en motorbåt är att merparten av båtens vikt skall tas upp av kölpallning. För att göra det möjligt att komma åt botten under för målning mm väljer man ofta en lite högre kölpallning än för segelbåtar. Normalt vill man gärna ha kanske 40-50 cm fritt under båten, så att drev, axlar, roder och propellrar står fria.

Klicka på tabellen för att se dessa i Webbshopen
Klicka på tabellen för att se dessa i Webbshopen

OBS, när Ni skaffar pallvirke till kölen, snåla inte utan köp rejält virke, ca 200x200x600 mm av god kvalité som kan byggas till lämplig höjd. Beroende på längd på båten brukar man behöva 2-3 st pallplatser. Man skall alltid palla av under motorn då den är tung och man vill undvika böjlaster i skrovet.

Till motorbåtar med djup V-botten bör man överväga att använda en segelbåtstötta, tex CY1. Till flera moderna skrov med djup V-botten i främre delen av båten och en plan aktre del kan man med fördel välja en korta segelbåtsstöttor till främre delen av skrovet och en motorbåtstöttor bak.

Hur många stöttor man behöver avgörs förutom av skrovets form även av lokala förhållanden som vindfång, höjd på täckning, pallning mm. Men under normala betingelser är nedan vår rekommendation. Båten mår bäst om man undviker för stora punktlaster ifrån stöttorna.

<10 m           4 stöttor

10-12 m       6 stöttor

12-15            8 stöttor

>15               8-12 stöttor

Motorbåtstöttorna finns i tre grundmodeller. Genom att avpassa lämplig höjd på kölpallningen täcker man in de flesta på marknaden förekommande skrov.

CRADO equipments

Cradostöttan har utvecklats under ett antal år med målsättningen att skapa en mycket kostnadseffektiv lösning med lång livslängd.

Klicka här eller på bilden nedan för att komma till Sortimentet av Crado båtstöttor 

Klicka på bilden för att komma till sortimententet
Klicka på bilden för att komma till sortimententet

 

 

Stäng meny